Lover-rover

No matter who broke your heart and how long it will take to heal it…
You wouldn`t pass through it without your bike… Just keep spinning!
O mojej pasji do 28 calowych kół i czerwonej owijki. Blog o mojej szosie.

Tag "spd"
SiDi Logo.
Zaglądamy do mojej rowerowej szafy.
Czytaj Więcej
SPD-y to część absolutnie konieczna w szosie. Ale zanim stała się przyjemnością, była 4 siniakami i obitym łokciem. Każdy zaczyna jazdę na szosie od upadku po tym jak nie zdąży wypiąć się z spd-ów. I ja też.
Czytaj Więcej