Lover-rover

No matter who broke your heart and how long it will take to heal it…
You wouldn`t pass through it without your bike… Just keep spinning!
O mojej pasji do 28 calowych kół i czerwonej owijki. Blog o mojej szosie.

Odpowiedź od LangTeam

Nie zostałam sklasyfikowana w TdP. Napisałam do biura organizatorów, nie wierzyłam, że odpowiedź będzie tak szybko. A jednak. Brzmi ona tak:

Dzień dobry,

Byłem odpowiedzialny za pomiar czasu na Tour de Pologne i Tour de Pologne

Amatorów. Chciałbym wyjaśnić Panu sprawę pomiaru czasu.

Zgodnie z regulaminem imprezy start ostry miał być o godzinie 10:30,

pierwszy sektor wystartował dokładnie o 10:30:40, Pan wystartował o

10:42:15, czyli 12 min 25 sek później, a nie jak Pan pisze 25 min później,

trasa musiała zostać zamknięta o godzinie 13:30, a została o 13:45:15, taki

czas przyjazdu posiadał ostatni zarejestrowany zawodnik.

Tour de Pologne dla Amatorów jest impreza bardzo ważną, ale jednocześnie

uzupełniającą Tour de Pologne i w związku z tym, należało rygorystycznie

przestrzegać przeznaczonego na niego zakres czasu, który był określony

pomiędzy 10:30 a 13:30, tylko w tym okresie trasa była przygotowana

technicznie, zabezpieczona i przejazd tak dużej ilości zawodników nie

kolidował z Tour de Pologne, start także nie mógł się odbyć o 9.30 z

podanych wyżej powodów.

Jeżeli chodzi o ilości zawodników, to do imprezy zgłosiło się ponad 1100,

jednak nie wszyscy zdążyli dojechać do biura zawodów do godziny 9.00 z

różnych powodów, przede wszystkim korków na drogach dojazdowych, ten termin

także był przestrzegany, zawodnicy którzy przybyli później nie otrzymali

numerów startowych. Wg list sporządzonych przez sędziów na linii mety

wjechało około 200 zawodników bez numerów startowych, co świadczy o tym, że

mimo nie odebrania numerów i tak stanęli na starcie Tour de Pologne

Amatorów.

W przyszłości będziemy starali się przygotować TdP Amatorów jeszcze lepiej,

słuchając i uwzględniając sugestie uczestników za które dziękujemy.

Pozdrawiam


Komentarzy: 0
Zostaw swój komentarz

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.