Lover-rover

No matter who broke your heart and how long it will take to heal it…
You wouldn`t pass through it without your bike… Just keep spinning!
O mojej pasji do 28 calowych kół i czerwonej owijki. Blog o mojej szosie.

luty 2014
Rzucaj mi patyk!
Czuję się tak dobrze jak malamut na śniegu.
Czytaj Więcej