Lover-rover

No matter who broke your heart and how long it will take to heal it…
You wouldn`t pass through it without your bike… Just keep spinning!
O mojej pasji do 28 calowych kół i czerwonej owijki. Blog o mojej szosie.

Sierpień 27th, 2012 Daily archive
Godzina 20.
Nawet o 19-stej można wyruszyć na krótką jazdę poza miasto. Tylko pamiętaj o dobrym oświetleniu!
Czytaj Więcej