Lover-rover

No matter who broke your heart and how long it will take to heal it…
You wouldn`t pass through it without your bike… Just keep spinning!
O mojej pasji do 28 calowych kół i czerwonej owijki. Blog o mojej szosie.

czerwiec 2012
Ścigamy.
Niech wystarczą liczby - 9 czerwca, 110 km, 2200 m przewyższeń, 6 h. Czasem słońce, czasem deszcz. Ale jeden cel - dotrzeć do niego...
Czytaj Więcej