Lover-rover

No matter who broke your heart and how long it will take to heal it…
You wouldn`t pass through it without your bike… Just keep spinning!
O mojej pasji do 28 calowych kół i czerwonej owijki. Blog o mojej szosie.

Lipiec 24th, 2011 Daily archive
W trasie do Lanckorony przekonałam się, że wszystko jest w głowie. Walczysz nogami, ale siła w nich bierze się z twojej głowy...
Czytaj Więcej